Interactive Agency  

Interactive Agency

Interactive agency creates and implements companies image on the Internet based on marketing aims presented by a client

Polcreate.pl interactive agency
  Home | About us | Offer | Products | Portfolio | Clients | Reference | News | Contact

Copyrights


© 2003-2005 PolCreate.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.polcreate.pl są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu internetowego www.polcreate.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody PolCreate.pl nie jest dozwolone.
System CMS

Newsletter:


Our products:

SimpleCMS News
SimpleCMS Standard
SimpleCMS Client
SimpleCMS Business

Copyrights | Privacy Policy | Sitemap | Contact

© 2003-2014 Polcreate.pl - interactive agency
Web design